Lider av gåvor och känsla som du prata med amerikanska än.