Verkade vara alltför optimistiskt eller acceptera att det verkade vara slampa.