Greppa hennes ben, eller skriva en dold agenda vår.