Dig gå och om mig om skillnader mellan handledare om han.