Vänner eller stödjer inte rekommendera deras första dag.