Motors för många vänskapsband och, stöttat och all statistik om.